ROCHÉ-THOMAS Reenigung en Desinfizier Spray 60 ml (100ml=9,67 Euro)

(5)
Artikel: BLA0002031-000
 • UITVERKOCHT!
ROCHÉ-THOMAS Reenigung en Desinfizier Spray 60 ml  (100ml=9,67 Euro) Productafbeelding
Sociale media activeren
De reinigings- en ontsmettingsspray van Roché-Thomas is ideaal voor het reinigen en ontsmetten van mondstukken. Veiligheid...  Alle productgegevens
ROCHÉ-THOMAS

Dit product is niet meer leverbaar
We helpen u graag!
Ons team
Wij spreken Nederlands
Export
export-nl@musicstore.com
+49 (0)221 / 88 84 - 1660
+49 (0)221 / 88 84 - 2500

Activeer sociale media om te delen. De gegevens worden alleen via sociale media verstuurd met uw toestemming.

Productinformatie - Roché-Thomas Reinigungs- und Desinfizierspray

De reinigings- en ontsmettingsspray van Roché-Thomas is ideaal voor het reinigen en ontsmetten van mondstukken.

Veiligheidsaanbevelingen H-zinnen

 • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen P-zinnen

 • P101: Indien medisch advies nodig is, verpakking of etiket bij de hand houden.
 • P102: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • P103: Voor gebruik het etiket lezen.
 • P273: Voorkom vrijkomen in het milieu.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog/gezichtsbescherming dragen.
 • P301-P310: INDIEN BESMET: Onmiddellijk een POISONCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P301-P330-P331: BIJ BLOOTSTELLING: Mond uitspoelen. NIET laten braken.
 • P303-P361-P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Huid wassen met water [of douche].
 • P405: Achter slot en grendel bewaren.
 • P501: Inhoud/container afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

Eigenschappen:

 • Fabrikant: ROCHÉ-THOMAS
ROCHÉ-THOMAS Reenigung en Desinfizier Spray 60 ml  (100ml=9,67 Euro) ProductafbeeldingROCHÉ-THOMAS Reenigung en Desinfizier Spray 60 ml (100ml=9,67 Euro)
N/A

Informatie over de afdeling - Blaasinstrumenten

Music Store professional in Keulen

MusicStore-MusicStoreShop:/department-footer/MusicStore_Aussen_Neu_schmaler.jpg

DV247 Music Store in London

DV 247 Store in London Romford

Video: Blaasinstrumenten

Meesterwerkplaats: Video

Blaasinstrumenten - Fotogalerij

MusicStore-MusicStoreShop:/department-footer/Blasinstrumente-3.jpg