Twoja opinia

ROCHÉ-THOMAS Cleaning and Disinefectant Spray 60ml (100ml = 9.67Ç)

(5)
Pozycja: BLA0002031-000
 • SOLD OUT!
ROCHÉ-THOMAS Cleaning and Disinefectant Spray 60ml (100ml = 9.67Ç) Zdjęcie produktu
Włącz media społecznościowe
Spray czyszczący i dezynfekujący Roché-Thomas jest idealny do czyszczenia i dezynfekcji ustników. Wskazówki bezpieczeństw...  Wszystkie informacje o produkcie
ROCHÉ-THOMAS

This product is no longer available!
Służymy pomocą!
Nasz zespół
Mówimy po polsku
Export
export-pl@musicstore.com
+49 (0)221 / 88 84 - 1690
+49 (0)221 / 88 84 - 2500

Aktywuj media społecznościowe, aby rozpocząć udostępnianie. Dane będą przesyłanie do serwisów społecznościowych jedynie za Twoją zgoda.

Informacje o produkcie - Roché-Thomas Reinigungs- und Desinfizierspray

Spray czyszczący i dezynfekujący Roché-Thomas jest idealny do czyszczenia i dezynfekcji ustników.

Wskazówki bezpieczeństwa Zwroty H

 • H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Zwroty P

 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę.
 • P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301-P310: W PRZYPADKU ZAKAŻENIA: Natychmiast wezwać OŚRODEK ZATRUĆ lub lekarza.
 • P301-P330-P331: W PRZYPADKU ZAKAŻENIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303-P361-P353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą [lub wziąć prysznic].
 • P405: Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zalety:

 • Producent: ROCHÉ-THOMAS
ROCHÉ-THOMAS Cleaning and Disinefectant Spray 60ml (100ml = 9.67Ç) Zdjęcie produktuROCHÉ-THOMAS Cleaning and Disinefectant Spray 60ml (100ml = 9.67Ç)
N/A

Department Information - Wind Instruments

Music Store professional in Cologne

MusicStore-MusicStoreShop:/department-footer/MusicStore_Aussen_Neu_schmaler.jpg

DV247 Music Store in London

DV 247 Store in London Romford

Video: Wind Instruments

Master Workshop: Video

Wind Instruments - Picture Gallery

MusicStore-MusicStoreShop:/department-footer/Blasinstrumente-3.jpg