Geef hier je feedback

Imprint - MUSIC STORE professional GmbH

MUSIC STORE professional GmbHIstanbulstr. 22-26
51103 Keulen
Duitsland

Postbus 91 05 51
51075 Keulen, Duitsland 


Rechtbank te Keulen, HRB 90070
Belastingkantoor Keulen Oost
BTW-nummer DE 311029942
Algemeen directeur: Michael Sauer
WEEE Reg. nr. DE 41617453

Telefoon: +49 221 8884-0
E-Mail: export-nl@musicstore.com
Fax: +49 221 8884-2500
https://www.musicstore.de 


De imprint geldt ook voor de volgende social media profielen:

 

Contacteer ons

Natuurlijk kunt u ons ook uw vragen per e-mail sturen:
export-nl@musicstore.com


Retourzendingen

MUSIC STORE professional GmbH

Ruecksendungen
Istanbulstr. 22-26
51103 Keulen
Duitsland

Copyright

Elk ontwerp van de website, elke tekst, elke afbeelding, elke selectie of lay-out ervan en elke software copyright © 2000-2021 MUSIC STORE professional GmbH ALL RIGHTS RESERVED. Het kopiëren of reproduceren (inclusief printen op papier) van de gehele website of delen van deze website is alleen toegestaan voor het plaatsen van een bestelling bij MUSIC STORE professional GmbH of voor het gebruik van deze website als aankoop resource. Elk ander gebruik van de op deze website beschikbare materialen of informatie - met inbegrip van reproductie, herdistributie, wijziging en publicatie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld - is verboden, tenzij MUSIC STORE professional GmbH vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Trademark

Musicstore.de, Musicstore.de, Musicstore.com, 1-Click®, het logo van MUSIC STORE professional GmbH, alle pagina headers of navigatiebalken, afbeeldingen en knoppen en iconen zijn geregistreerde handelsmerken of brands van MUSIC STORE professional GmbH. Alle andere handelsmerken, productnamen, labels, bedrijfsnamen of logo's op deze website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Liability, Use and Framing

Deze website dient uitsluitend ter informatie. MUSIC STORE professional GmbH heeft de inhoud van deze site met de nodige zorg en kennis samengesteld, maar geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, over de aard of nauwkeurigheid van het materiaal van de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid voor indirecte schade of verlies van winst of verkoop) met betrekking tot het materiaal of gebruik van dergelijk materiaal.

Het framing van deze site is verboden. Alle links naar deze site moeten worden doorverwezen naar www.musicstore.de of www.musicstore.com . Maak geen directe links naar andere pagina's op deze site. MUSIC STORE professional GmbH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of het gebruik van materiaal op websites die gelinkt zijn aan deze site.

Legal disclaimer

De commentaren van de klant op artikelen op deze site zijn externe inhoud voor MUSIC STORE professional GmbH, die uitsluitend de persoonlijke mening van de desbetreffende afzender weerspiegelt. MUSIC STORE professional GmbH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de opmerkingen van de klant.

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, is de auteur niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te beletten deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die sinds het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de auteur, maar ook voor vermeldingen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.


3. Copyright en Trademark

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, leidt niet tot de conclusie dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.


4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer van aansprakelijkheid

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

WEEE - Waste electrical & electronic equipment

Wat is WEEE?

De hoeveelheid WEEE die wordt weggegooid neemt elk jaar met ongeveer 5% toe, waardoor het de snelst groeiende afvalstroom is.

• Het grootste deel van de AEEA belandt op een stortplaats, waar het lood en andere giftige stoffen die het bevat bodem- en waterverontreiniging kunnen veroorzaken. Dit kan een schadelijk effect hebben op de natuurlijke habitats, de natuur en ook op de gezondheid van de mens.
• Veel elektrische apparaten die we weggooien kunnen worden gerepareerd of gerecycled.
• Het recyclen van items helpt om onze eindige natuurlijke hulpbronnen te besparen en vermindert ook de milieu- en gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het storten van elektrische goederen op stortplaatsen. Distributeurs van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur (EEE) moeten een rol spelen bij het verminderen van de hoeveelheid AEEA die op stortplaatsen terechtkomt. MUSIC STORE Professional is op grond van deze regelgeving verplicht om onze klanten de mogelijkheid te bieden hun WEEE gratis in te leveren op een vergelijkbare basis wanneer zij een nieuw elektrisch of elektronisch product van ons kopen. Bijvoorbeeld, als een klant een nieuwe gitaarversterker van ons kocht, zouden we hun oude gitaarversterker accepteren en voorkomen dat het naar een stortplaats gaat door het veilig te verwijderen.

WEE-symbool

Goederen zijn gemarkeerd met dit symbool om aan te geven dat ze na 13 augustus 2005 zijn geproduceerd en moeten gescheiden van het normale huishoudelijke afval worden verwijderd, zodat ze kunnen worden gerecycled.

5. Voor handelaren die niet verplicht en niet bereid zijn deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure: Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-VO en § 36 VSBG:


De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Wij zijn niet verplicht en zijn daar in principe niet toe bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.