Uw feedback

Annulering voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden

Als u een consument bent en een overeenkomst buiten onze bedrijfsruimte of een overeenkomst op afstand met ons hebt gesloten, in het bijzonder als u een of meer artikelen in onze online shop hebt gekocht, heeft u een annuleringsrecht volgens de volgende instructies:

Annuleringsinstructie

Annuleringsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, moet u ons (MUSIC STORE professional GmbH, Istanbulstr. 22-26, 51103 Köln, E-Mail: export-nl@musicstore.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post verzonden of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U mag het bijgevoegde model annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U kunt het annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch op onze website invullen en opslaan en per post of e-mail naar ons toesturen. (Annuleringsformulier downloaden als PDF bestand) Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn te versturen.

Gevolgen van de annulering

Indien u deze overeenkomst annuleert, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen aan ons (MUSIC STORE professional GmbH, Istanbulstr. 22-26, 51103 Köln) te retourneren of zelf te overhandigen in de winkel, onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag dat u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Einde van de annuleringsregeling

Uitsluiting van het recht van annulering

Het annuleringsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
 • voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd.
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
 • voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is opgeslagen, wanneer de handelaar met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen nadat de consument er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de handelaar vóór het einde van de annuleringstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zal beginnen en heeft bevestigd dat hij zich ervan bewust is dat hij, door zijn instemming te geven, zijn annuleringsrecht verliest op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan.
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of journals, met uitzondering van abonnementscontracten.
 • wanneer de consument de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om dringende herstellings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, behalve met betrekking tot andere diensten die tijdens het bezoek worden verleend en waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, of met betrekking tot goederen die tijdens het bezoek worden geleverd en die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor het onderhoud of de herstelling.

Klanten uit niet-EU-landen hebben geen recht op een annuleringsrecht. Alleen de voorwaarden van de "MUSIC STORE 30-Day-Money-Back-Guarantee for Distance Selling" zijn voor hen geldig.

Algemene informatie

 • Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Indien mogelijk, gelieve de goederen aan ons te retourneren in hun originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
 • Indien mogelijk, stuur de goederen niet portovrij naar ons op. Vraag de retourpostzegels voor de retourzending bij ons aan. Deze worden direct naar u toegestuurd en maken het retourproces voor u en voor ons eenvoudiger.
 • Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het annuleringsrecht.

(Annuleringsformulier downloaden als PDF bestand)

Annuleringsbeleid voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden (vrachtverzending)

Als u een consument bent en een overeenkomst buiten onze bedrijfsruimte of een overeenkomst op afstand met ons hebt gesloten, in het bijzonder als u een of meer artikelen in onze online shop hebt gekocht, heeft u een annuleringsrecht volgens de volgende instructies:

Annuleringsinstructie

Annuleringsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, moet u ons (MUSIC STORE professional GmbH, Istanbulstr. 22-26, 51103 Köln, E-Mail: export-nl@musicstore.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post verzonden of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U mag het bijgevoegde model annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U kunt het annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch op onze website invullen en opslaan en per post of e-mail naar ons toesturen. (Annuleringsformulier downloaden als PDF bestand) (Annuleringsformulier downloaden als PDF bestand)

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn te versturen.

Gevolgen van de annulering

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We zullen de goederen ophalen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, de eigenschappen en de prestaties van de goederen te onderzoeken.

Einde van de annuleringsregeling

Uitsluiting van het recht van annulering

Het annuleringsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
 • voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd.
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
 • voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is opgeslagen, wanneer de handelaar met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen nadat de consument er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de handelaar vóór het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zal beginnen en heeft bevestigd dat hij zich ervan bewust is dat hij, door zijn instemming te geven, zijn herroepingsrecht verliest op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan.
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of journals, met uitzondering van abonnementscontracten.
 • wanneer de consument de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om dringende herstellings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, behalve met betrekking tot andere diensten die tijdens het bezoek worden verleend en waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, of met betrekking tot goederen die tijdens het bezoek worden geleverd en die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor het onderhoud of de herstelling.

Klanten uit niet-EU-landen hebben geen recht op een annuleringsrecht. Alleen de voorwaarden van de "MUSIC STORE 30-Day-Money-Back-Guarantee for Distance Selling" zijn voor hen geldig.

Algemene informatie

Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Indien mogelijk, gelieve de goederen aan ons te retourneren in hun originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.

Let op: het in aanmerking nemen van bovenstaande paragraaf is geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

(Annuleringsformulier downloaden als PDF bestand)